Choose your country

MENNEKES

Beskyttelse af personoplysninger

Afsnit 1 – Oplysninger om indsamling af personlige oplysninger

1. Herefter findes oplysninger om, hvordan vi indsamler personoplysninger på vores websted. Personoplysninger er alle data, der angår dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

2. Dataansvarlig i overensstemmelse med artikel 4 paragraf 7 EU Generel forordning om databeskyttelse (GDPR) er

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem

Telefon +49 2723 41-1
Fax +49 2723 41-214
Email: e-post(at)MENNEKES.de

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på privacy(at)mennekes.org (eller vores postadresse med tilføjelsen "The Data Protection Officer").

3. Hvis vi benytter os af kontraherede udbydere i forbindelse med separate funktioner i vores tilbud eller gerne vil bruge dine data til reklameformål, informerer vi dig detaljeret om de pågældende hændelser nedenfor. Vi navngiver også de etablerede kriterier for varigheden af opbevaringen.

Afsnit 2 – Dine rettigheder

1. Du har følgende rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, vi har om dig:

 • Rettighed til at blive informeret
 • Rettighed til begrænsning og sletning
 • Rettighed til begrænsning af behandling
 • Rettighed til indsigelse
 • Rettighed til dataportabilitet.

2. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsførende databeskyttelses-myndighed angående vores behandling af dine personoplysninger. Den kompetente myndighed er normalt tilsynsmyndigheden på den dataansvarliges hjemsted (se afsnit 1).

Afsnit 3 – Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted

Hvis du besøger vores websted udelukkende for at finde oplysninger, dvs. hvis du ikke registrerer dig hos os eller deler oplysninger med os på nogen anden måde, indsamler vi kun de personlige oplysninger, som din browser overfører til vores servere. Hvis du vil besøge vores websted, indsamler vi følgende data, der kræves rent teknisk for at vise vores websted for dig og sikre stabiliteten og sikkerheden (lovgrundlaget er artikel 6, paragraf 1, p. 1 f i GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodning
 • Tidszoneforskel ift. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Overført mængde data
 • Websted, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser
 • Operativsystem og grænseflade
 • Sprog og version af browsersoftware

Afsnit 4 – Behandling af personoplysninger ved ansøgning

1. Ved at ansøge hos en virksomhed i MENNEKES-gruppen giver du virksomheden dine personlige oplysninger via et bestemt program. Dine data vil blive gemt og behandlet på MENNEKES' systemer samt på systemerne hos vores softwarepartner Haufe-umantis AG. I så fald fungerer MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG som dataansvarlig i betydningen af artikel 4 (7) i GDPR, og Haufe-umantis AG som databehandler i betydningen af artikel 28 i GDPR.

2. Under ansøgelsesprocessen indsamler vi yderligere data ud over de oplysninger, der er angivet i §3. Det omfatter:

 • hoveddata for ansøger (titel, efternavn, fornavn, fødselsdato, adresse)
 • ansøgningsdata (CV, certifikater, evalueringer)
 • kommunikationsdata (telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse)

3. Dataene vil blive opbevaret i ansøgerdatabasen og opbevaret strengt fortroligt. Medarbejdere i Human Resources-afdelingen og medarbejdere, der er ansvarlige for personaleudvælgelse i MENNEKES-gruppens specialafdelinger, har adgang til dataene. Personoplysninger vil ikke blive afsløret eller brugt til noget andet formål end som vist her af nogen ikke-tilknyttet person eller enhed uden for MENNEKES-gruppen. Dataene kan blive brugt anonymt til statistiske formål (f.eks. rapportering). Det er ikke muligt at drage nogen konklusioner angående individuelle personer. Sikker overførelse og lagring af dataene er garanteret.

Korrekt sletning af ansøgerdataene finder sted, når ansøgningsprocessen er udløbet eller efter udløb af de lovmæssigt foreskrevne opbevaringsperioder, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke til længere tids opbevaring. Hvis en ansøger rekrutteres af MENNEKES fra ansøgningen, vil de personlige data, eller som minimum et uddrag deraf, blive føjet til personalefilen.

4. Samtykket til databehandling i henhold til art. 6, paragraf 1, litra a i GDPR gælder kun for personer, der har opnået en alder på 16 år. Behandlingen af personoplysninger for personer, der endnu ikke har nået en alder på 16 år, er, i henhold til art. 8, paragraf 1 i GDPR, kun tilladt, hvis en forælder eller værne accepterer ansvaret for et sådant samtykke eller accepterer samtykket. Der antages derfor, at behandlingen af personoplysninger er berettiget for mindreårige under en alder på 16 med samtykke fra værgen. Denne betingelse er baseret på det faktum, at det er i ansøgerens og værgens interesse, at der finder en ansøgningsproces sted. Lovgrundlaget her er art. 6, paragraf 1, litra f. i GDPR.

Afsnit 5 – Behandling af personoplysninger i forretningsforholdet

1. Hvis du har givet os dine oplysninger for at opfylde en (forudindgået) kontrakt eller til markedsføringsformål, vil en forespørgsel, en klage/fejlbehandling vil personoplysninger blive gemt. Afhængigt af ansøgningen kan det omfatte følgende datakategorier:

 • personoplysninger (f.eks. navn, tiltale, titel)
 • kommunikationsdata (f.eks. telefon, e-mail, adresser)
 • kontraktdata (f.eks. kontraktoplysninger, tjenester, kundenummer, betalingsvilkår, bankoplysninger)
 • kundehistorik (f.eks. e-mails, dokumenter, opkald/opkaldslogfiler, spørgeskemaer, kontraktfakturering og betalingsdata)
 • formulerede spørgsmål om virksomheden og vores produkter
 • enhedsdata (f.eks. serienumre, lokationer)
 • planlægnings- og kontroldata (f.eks. behandlingsstatus, opgaver, der skal udføres)
 • information (fra tredjeparter, f.eks. kreditvurderingsbureauer eller fra offentlige registre)

2. Det er muligt, at MENNEKES' kunder ønsker direkte salg. I så fald modtager MENNEKES personoplysningerne samt kundernes kommunikationsdata fra vores vores kunder, der ikke har et direkte kontraktforhold med MENNEKES. Sådanne data anvendes udelukkende til at opfylde den kontraktlige forpligtelse over for MENNEKES' kunder og sende varerne til den relevante leveringsadresse. Disse tredjepartsdata vil ikke blive brugt til andre formål end gennemførelse af kontrakten. Dataene vil være beskyttet i samme omfang med egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler som alle andre data fra MENNEKES' direkte forretningspartnere.

3. Kategorierne af personoplysninger, der opgives, behandles og opbevares til gennemførelse af kontrakten. De opbevares i overensstemmelse med gældende lovmæssige forpligtelser.

4. Vi bruger også dine e-mailadresser, som vi har modtaget i forbindelse med din påviste interesse for vores produkter, f.eks. til ordrer, til at informere dig om vores produkter. Du kan til enhver tid forbyde denne salgsfremmende brug uden at pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til grundtaksterne.

5. Behandlingen af de angivne datatyper finder udelukkende sted på grundlag af lovmæssig rimelighed for de lovmæssige grundlag, der er angivet i afsnit 10.

6. I slutningen af Juni 2021 blev den tyske lov om due diligence i forsyningskæden vedtaget af Forbundsdagen. For virksomheder med mere end 3.000 medarbejdere vil loven træde i kraft pr. 1. januar 2023 – altså også for os. Fra dette tidspunkt er vi forpligtet til at dokumentere over for Tysklands føderale kontor for økonomiske anliggender og eksportkontrol (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)), at vi identificerer og overholder sociale og økologiske emner langs vores forsyningskæde. Dog påvirker den nye lov ikke kun os, men den har også indflydelse på samarbejdet med dig som vores leverandør. For vi skal ikke kun dokumentere, at vi langs vores forsyningskæde overholder vores pligt til at udvise omhu, men vi har også brug for denne dokumentation fra vores leverandører. For at kunne efterkomme dette krav, har vi valgt at samarbejde med servicevirksomheden Integrity Next og på denne platform gjort rede for vores oplysninger med hensyn til vores pligt til at udvise omhu. Vi har bevidst valgt at samarbejde med Integrity Next, så arbejdsomfanget med hensyn til dokumentationen for alle parter så lille som muligt. For at realisere den ovennævnte forpligtelse, sender vi kontaktdataene af de ansvarlige kontaktpersoner, som vi kender til, til Integrity Next.

Tjenesteudbyder:

Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 München
Tel.: +4989215405250
E-Mail: contact@integritynext.com
Oplysninger vedrørende privatlivsbeskyttelse hos Integrity Next finder du her.

Lagringsperiode:

Vi behandler dataene så længe forretningsforbindelsen varer og derudover i 3 år. Dataene hos Integrity Next lagres så længe forretningsforbindelsen med Integrity Next varer. Du har til enhver tid mulighed for at slette dine data hos Integrity Next.

Retsgrundlag for behandling af data:

Retsgrundlag for behandlingen er vores lovbestemte pligt iht. art. 6 stk. 1 litra c GDPR.

Afsnit 6 – Kontakt via vores websted

1. Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, gemmer vi de data, du har delt med os (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis relevant, eventuelle skærmbilleder), så vi kan besvare dine spørgsmål. Hvis din anmodning nødvendiggør det, og svaret derfor er i din interesse, eller du udtrykkeligt har givet os dit samtykke, videresender vi din anmodning sammen med dine oplysninger til vores MENNEKES-datterselskaber, herunder dem i andre lande (i overensstemmelse med artikel 49, paragraf 1 i GDPR). De data, der i denne henseende behandles af MENNEKES, enten slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendig, eller behandlingen begrænses, hvis der er lovmæssige krav om bevarelse. Når det er relevant, kan individuelle forespørgsler også videresendes til MENNEKES' partnervirksomheder til besvarelse.

2. Vi ville påpege, at det er muligt at e-mails bliver læst og ændret uden godkendelse, og uden at det bliver bemærket over en ikke-krypteret overførselskanal, hvis der ikke blev brugt krypteringsteknologi. Derudover anvender MENNEKES spamfiltre til at modvirke uønsket markedsføring, hvilket i undtagelsestilfælde også kan medføre utilsigtet afvisning af normale e-mails. E-mails, der indeholder virusser/malware, blokeres også før levering.

Afsnit 7 – Computerstyret chatbot/telefonnummer til service

MENNEKES anvender et computerassisteret telefonnummer til service og chat for at forberede eller besvare tekniske forespørgsler, som registrerer de data, der kræves til teknisk service, eller besvarer de oftest stillede spørgsmål uden medarbejderindgreb. Det omfatter også automatisk transkription af samtalerne. Formålet med dette er at optimere kundeforespørgsler. Den legitime interesse opstår, blandt andet, gennem hurtigere behandling af kundeforespørgsler; det lovmæssige grundlag er art. 6, paragraf 1, litra f i GDPR. Modtagerne af de opgivne data er de ansvarlige servicemedarbejdere hos MENNEKES-gruppen og den tjenesteudbyder, der bruges til at levere og implementere chatbotten/telefonnummeret til service. Databehandlingen finder udelukkende sted i Tyskland. Dataene slettes automatisk efter 90 dage, medmindre de kræves til at løse serviceforekomster. Der sker ingen automatisk beslutningstagen.

Afsnit 8 – Dataoverførsel til andre lande

Som en regel sker ingen overførsel af personoplysninger til lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande), medmindre det kræves af lovgivningen (f.eks. forpligtelser til skatterapportering), eller hvis du har givet samtykke til dette til MENNEKES eller som følge af forespørgselstypen. Personoplysninger kan blive overført inden for MENNEKES-gruppen verden over i det omfang, at det er nødvendigt for at gennemføre aktiviteterne. Overførslen af personoplysninger gælder specielt for fremmede afdelinger uden for Tyskland. Såfremt der sker en overførsel til f.eks. Schweiz eller USA, er en sådan overførsel berettiget iht. art. 44 et seq. i GDPR og tilsvarende bestemmelser. I forbindelse med en afvejning af interesse i henhold til art. 6, paragraf 1, litra f i GDPR, kan MENNEKES overføre data om betalingsoplevelse fra kreditorer til kreditvurderingsselskaber, hvis de relevante krav er opfyldt (f.eks. iht. § 31, paragraf 2 i GDPR). Hvis dataene sendes videre uden for den Europæiske Union, f.eks. til Schweiz, Storbritannien eller USA, legitimeres dette af art. 44 et seq. i GDPR og tilsvarende bestemmelser.

Afsnit 9 – Nyhedsbrev

1. Du har mulighed for at registrere dig til at modtage vores nyhedsbrev. Det fordrer, at du deler din e-mailadresse med os. Valgfri oplysninger, f.eks. at oplyse dit fulde navn eller en mulig fletning af datasæt, har udelukkende det formål at optimere tjenesten. Du kan når som helst opsige abonnementet på nyhedsbrevet via opsigelseslinket, der findes i e-mailen. Når du abonnerer på nyhedsbrevet, anvendes den dobbelte tilmeldelsesprocedure til at verificere din e-mailadresse og samtidigt kontrollere, om du accepterer at modtage nyhedsbrevet. MENNEKES forbeholder sig ret til at flette dataposter, såfremt de helt entydigt kan tilknyttes en aktiv MENNEKES-kontakt. 

2. Hvis brugeren har givet udtrykkeligt forudgående samtykke, kan sporing af personligt nyhedsbrev iværksættes. Ved levering af nyhedsbrevet kan MENNEKES registrere visse af modtagerens data, f.eks. tidspunkt for anmodning om levering, IP-adressen eller oplysninger om det anvendte e-mailprogram (klient). På den måde kan der udarbejdes statistiske analyser samt udføres evalueringer af, om online markedsføringskampagner har været vellykkede eller ej. Desuden kan der sendes nyhedsbreve, der er specialtilpasset modtageren, ved hjælp af personlig sporing. Billedfilen får et unikt navn for hver e-mailmodtager gennem tilføjelse af et unikt id. MENNEKES registrerer derved, hvilken e-mailadresse hører til hvilket id, og kan derfor afgøre, hvilken modtager af nyhedsbrevet netop har åbnet e-mailen, ved at åbne billedet. Disse data videresendes ikke til tredjeparter. De registrerede har ret til når som helst at annullere personlig sporing samt ikke-personlig sporing af nyhedsbreve. Hvis du opsiger dit abonnement på personlig sporing, vil det generelle nyhedsbrev stadig blive sendt. Hvis du opsiger dit abonnement på nyhedsbrevet helt, vil dit abonnement på enhver type af nyhedsbreve automatisk blive opsagt. Mulighederne for opsigelse kan desuden ses nederst i alle nyhedsbreve.

Afsnit 10 – Lovligt grundlag for behandling

Medmindre andet tidligere er angivet, behandler vi personoplysninger, der sendes til os, i overensstemmelse med artikel 6, paragraf 1 a i GDPR, så længe vi har modtaget det påkrævede samtykke til behandlingsformålet. Hvis personoplysningerne bruges til at opfylde en kontrakt eller forudgående kontrakt, behandler vi dataene i overensstemmelse med artikel 6, paragraf 1 b i GDPR. Hvis vi er lovmæssigt forpligtet til at behandle personoplysninger (f.eks. skatterelaterede forpligtelser), behandler vi data i overensstemmelse med artikel 6, paragraf 1 c i GDPR. Behandlingen kan dog også være et resultat af MENNEKES' legitime interesser, hvorfor det lovmæssige grundlag er artikel 6, paragraf 1 f i GDPR. Legitime interesser omfatter opretholdelsen af vores eksistens som en virksomhed samt vores personales og aktionærers velfærd.

Afsnit 11 – Cookies

1. Ud over de ovenfor nævnte data indsamles også data under brug af vores websted gennem lagring af cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der tildeles/gemmes på din harddisk fra din browser, og hvorigennem den lokation, hvortil visse oplysninger overføres, fastsættes (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. De fungerer som en måde at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt på overordnet set.

Som standard gemmes kun de nødvendige cookies på din computer for at sikre, at webstedet fungerer korrekt. Det omfatter f,eks. cookies efter en vellykket logonproces. Hvis du giver dit samtykke, gemmes også andre cookies for bedre at forstå, hvordan du bruger webstedet. De nødvendige cookies gemmes, når du besøger vores websted for første gang. Andre cookies, f.eks. i forbindelse med YouTube-videoer, gemmes, når du afspiller videoerne. Du kan finde flere oplysninger under §15.
Vi forklarer de cookies, vi bruger, i vores erklæring om cookies. Du kan når som helst ændre eller inddrage dine cookieindstillinger.

2. Webstedet anvender følgende typer cookies, hvis omfang og funktion er forklaret herefter:

 • Midlertidige cookies
 • Vedvarende cookies

Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. De omfatter specielt sessionscookies. Sådanne gemmer et sessions-id, hvormed de forskellige anmodninger fra din browser definerer den almindelige session. På den måde kan din computer genkendes igen, hvis du vender tilbage til vores websted. Sådanne sessions-cookies slettes, hvis du logger af eller lukker browseren. Vedvarende cookies slettes automatisk efter en forudindstillet periode, der kan variere i forhold til den pågældende cookie.

Afsnit 12 – Google Analytics

MENNEKES bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google anvender cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om aktivitet på webstedet og til at yde de andre tjenester, der er relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Der kan udarbejdes pseudonyme profiler ud fra de behandlede data.

Vi bruger udelukkende Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adresse afkortes af Google i medlemsstater i den Europæiske Union eller i andre deltagende stater inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde vil den komplette IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og afkortet der. Den IP-adresse, der overføres fra din browser som del af Google Analytics, vil ikke blive flettet med andre Google-oplysninger.

Brugere kan ændre eller inddrage opbevaringen af cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling i cookie-erklæringen.

Du kan finde flere oplysninger om de data, som Google bruger til reklamerings-formål, indstillinger og fravalgsmuligheder på Google-webstederne:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Data, der bruges af Google, når du bruger websteder eller vores partneres apps"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Databrug til reklameformål"), http://www.google.de/settings/ads ("Administration af oplysninger, som Google bruger til at vise dine reklamer") and http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bestemt, hvilke reklamer Google skal vise dig").

Afsnit 13 – Google Maps

MENNEKES' websted anvender Google Maps-API'en til at vise geografiske oplysninger visuelt. Google Maps drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der indsamles, behandles og bruges data om webstedsbesøgendes brug af kortfunktionerne. Ved at bruge dette websted angiver brugeren, at denne accepterer Google's, én af dennes repræsentanters eller tredjepartsudbyderes behandling og brug af data, der automatisk indsamles, samt data, der indtastes af brugeren (herunder IP-adressen). Der findes flere oplysninger om Google's databehandling i Google's oplysninger om databeskyttelse, der kan downloades fra www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Afsnit 14 – Google AdWords

MENNEKES' websted anvender konverteringssporingsfunktionen som del af reklameprogrammet "Google Adwords". Der placeres en cookies – efter godkendelse – så snart brugeren klikker på en annonce, der er aktiveret af Google. Hvis brugeren besøger visse sider på AdWords-kundens websted, og cookien stadig er aktiv, kan Google og MENNEKES se, at brugeren har klikket på annoncen og blev videresstillet til denne side. Hver AdWords-kunden modtager endnu en cookie. Cookies kan altså ikke forfølges via andre AdWords-brugeres websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for AdWords-brugere, der har besluttet at bruge konverteringssporing. MENNEKES får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på dens annonce og er blevet viderestillet til en side, med en konverteringssporingskode. MENNEKES modtager dog ikke nogen oplysninger, hvormed brugere kan identificeres personligt. Hvis brugeren ikke vil deltage i sporingen, kan denne fravælge det.  

Der kan downloades flere oplysninger om Google's databeskyttelsesregler på følgende adresse: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Afsnit 15 – YouTube – Brug af YouTube i tilstand med øget beskyttelse af personoplysninger

Vi bruger udbyderen YouTube til at kæde til videoer. YouTube er en virksomhed under Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Som de fleste websteder anvender YouTube også cookies til at indsamle oplysninger om besøgende på virksomhedens websted. Før du kan bruge YouTube på vores websted, skal du acceptere vores cookieerklæring. I henhold til YouTube's oplysninger anvender virksomheden disse cookies til at indsamle videostatistik, forhindre svindel og forbedre brugervenligheden blandt andre ting. Uafhængigt af afspilningen af en video fører dette til etablering af kommunikation med Google "DoubleClick"-netværket, hvilket kunne udløse yderligere databehandlingshændelser. MENNEKES har ingen indflydelse på dette. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube i virksomhedens databeskyttelseserklæring, der findes under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Afsnit 16 – Fonts.com

Dette websted anvender "fonts.com", der er en skrifttypetjeneste under Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Hver gang dette websted åbnes, downloades der filer fra en "fonts.com"-server til visning af tekst med en bestemt skrifttype. Den anvendte IP-adresse kan blive overført til en "fonts.com"-server og opbevaret som del af den sædvanlige brugerlogfil. "Fonts.com" er ansvarlig for yderligere behandling af disse oplysninger. Du kan finde de relevante betingelser og indstillingsmuligheder i "fonts.com"'s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy).

Afsnit 17 – Brug af AddThis-tilføjelsesprogrammer (Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing)

På vores websted anvendes såkaldte sociale medier-tilføjelsesprogrammer ("tilføjelsesprogrammer") fra bogmærke-tjenesten AddThis, som drives af AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). En oversigt over AddThis-tilføjelsesprogrammer og deres udformning kan findes her: https://www.addthis.com/get/sharing. Hvis du åbner en side på vores websted, som indeholder et sådant tilføjelsesprogram, etablerer din browser en direkte forbindelse til AddThis-serveren. Indholdet af tilføjelsesprogrammet overføres direkte til din browser fra AddThis og kædes til siden. Gennem sammenkædningen modtager AddThis oplysning om, at din browser har åbnet den pågældende side på vores websted og gemmer en cookies på din slutenhed for at identificere din browser. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en AddThis-server i USA og gemt der. AddThis bruger dataene til at udarbejde anonymiserede brugerprofiler, der bruges som grundlag for en personligt tilpasset og interesserelateret reklametilgang for brugere på websteder med AddThis-tilføjelsesprogrammet. Du kan læse mere om formålet og omfanget af AddThis's dataindsamling og den yderligere behandling og brug af data på: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Hvis du vil framelde dig AddThis' dataindsamling fremover, kan du indstille en fravalgscookie, der kan downloades via følgende link:​​​​​​​ http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Du kan også helt forhindre indlæsning af AddThis-tilføjelsesprogrammet sammen med tilføjelsesprogrammer til din browser, f.eks. med scriptblokeringen "NoScript" (https://noscript.net/).

Afsnit 18 – Sociale medier (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES præsenterer sig på platforme på sociale medier for at få kontakt med (potentielle) kunder, medarbejdere, kundeemner eller partnere. Når det gøres, har MENNEKES ingen indflydelse på indsamlingen af data på disse platforme, selvom MENNEKES bruger de opgivne data anonymt gennem platformens egne programmer til statistisk analyse. På trods af det anvender vi de rettigheder, der er nævnt i afsnit 2, i så stor grad som muligt på disse platforme.

Afsnit 19 - Bing Remarketing

Denne hjemmeside benytter funktionerne i Bing Remarketing. Udbyder er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores hjemmeside (f.eks. klik på bestemte produkter) for at kunne kategorisere dig i forskellige annoncemålgrupper og derefter vise dig passende annoncer, når du besøger andre onlinetilbud (remarketing eller retargeting). Desuden kan de annoncemålgrupper, der genereres med Bing Remarketing, forbindes til Bings funktioner, der går på tværs af enheder. På denne måde kan interesserelaterede, personligt tilpassede annoncer, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brugs- og surfing-adfærd på din enhed (f.eks. mobiltelefon), også blive vist på en anden af dine enheder (f.eks. tablet eller pc). Brugen af Bing Remarketing sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Websideudbyderen har en legitim interesse i en så effektiv markedsføring af sine produkter som muligt. Såfremt der er anmodet om det passende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR; samtykket kan altid trækkes tilbage.

Afsnit 20 - LinkedIn Marketing Solutions

I forbindelse med vores onlinetilbud benytter vi “LinkedIn Marketing Solutions”. Udbyder er LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; efterfølgende betegnet som “LinkedIn”). Brugen af LinkedIn Marketing Solutions tjener marketing- og optimeringsformål på grundlag af vores legitime interesse i at stille dette onlinetilbud til rådighed effektivt og sikkert iht. artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra f, GDPR, i forbindelse med artikel 28, GDPR. Ved hjælp af LinkedIn Insight-tagget kan vi vise vores annoncer målrettet til udelukkende de LinkedIn-brugere, der forinden har besøgt vores hjemmeside og særligt undersiderne. Derudover bliver det muligt for os at kontrollere, om en bruger, der har klikket på en af vores LinkedIn-ads, derefter er blevet stillet videre til vores hjemmeside. For at sikre korrekt funktion benytter LinkedIn bl.a. cookies. Hvis du er registreret hos LinkedIn og logget på med din konto, noterer LinkedIn dette besøg på din brugerkonto. De data, der indsamles om dig, er anonyme for os og kan ikke henføres til enkelte personer. Hvor mange data LinkedIn indsamler gennem brugen af sit Insight-tag, og hvordan LinkedIn anvender disse data, kan vi ikke påvirke. Så vidt vi ved, modtager LinkedIn information om, hvilke undersider på vores hjemmeside du har besøgt, og om du har klikket på en af vores LinkedIn-ads. Derudover kan det ikke udelukkes, at LinkedIn også indsamler og gemmer din IP-adresse og evt. andre identifikatorer, hvis du ikke har logget dig på med din LinkedIn-konto, eller du ikke har nogen LinkedIn-brugerkonto. Databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn finder du her: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Afsnit 21 – Sociale netværk – Facebook Insights

Ud over vores egen webtilstedeværelse har MENNEKES også onlinetilstedeværelse på sociale netværk (såkaldte fansider). Disse kan f.eks. være fansider på Facebook. De bruges blandt andet til at kontakte interesserede parter og brugere og informerer dem om innovationer. De data, der opgives der, kan også behandles uden for den Europæiske Union, fordi datalagring udføres eksklusivt af den respektive platformsoperatør. De fleste sociale netværk tilbyder også yderligere analytiske værktøjer, hvormed samlede oplysninger om fansidebrugere gøres tilgængelig for operatøren af fansiden, som det er tilfældet med "Facebook Insights". Denne statistik genereres og leveres eksklusivt fra Facebook uden nogen påvirkning fra MENNEKES. Der kan findes flere oplysninger om de indsamlede data på de-de.facebook.com/help/pages/insights.  Følgende data er gjort tilgængelige for MENNEKES af Facebook Insight: "Synes godt om"-oplysninger, sidevisningsstatistik, aktiviteter, videovisninger, opslagsinteraktioner og -rækkevidde, kommentarer, delt indhold, svar, kønsforhold, regional brugerfordeling, sprog, klik på de enkelte knapper. De personlige oplysninger, der opgives der til MENNEKES, anvendes eksklusivt til kommunikationsformål og, hvis det er udtrykkeligt nævnt, kan også blive brugt til kampagner eller konkurrencer. Anonymiserede oplysninger kan også anvendes til at måle rækkevidde. Lovgrundlaget er fastsat i art. 6, paragraf 1, litra f i GDPR. Den legitime interesse er moderne kommunikation mellem interesserede parter, potentielle ansøgere, partnere, kunder og MENNEKES.

Den 5. juni 2018 bekræftede Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), at udbyderne af Facebook-fansider sammen med platformsoperatøren er fælles ansvarlige for de personlige oplysninger, der opgives af brugeren. Der kan findes flere oplysninger om fælles ansvar for Facebook-indblik i fansider på www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Det primære ansvar ligger hos Facebook, der også udøver alle rettigheder for den registrerede på platformen i henhold til GDPR (se § 2) (artikel 12 og 13 i GDPR, artikel 15-22 i GDPR og artikel 32-34 i GDPR). Registreredes rettigheder kan udøves mod MENNEKES eller Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland"). Hvis du udøver dine rettigheder som registreret over for MENNEKES i forbindelse med Facebook Insights, er vi forpligtet til at videresende alle oplysninger angående kravet til Facebook Ireland. Kontaktoplysningerne for Facebook Ireland Limited er: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Erklæring om beskyttelse af personoplysninger: www.facebook.com/about/privacy/.

Afsnit 22 Pardot Marketing Automation System

Visse formularer på vores hjemmeside er knyttet til Pardot. Pardot er en software til marketingautomation fra Salesforce.com. Vi anvender Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") fra Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") på vores websider. Pardot er en særlig software til registrering og analyse af en hjemmesidebrugers brug af en hjemmeside. For så vidt Pardot LLC behandler personoplysninger, sker behandlingen på vores opdrag. Pardot LLC overholder EU-U.S. Privacy Shield-retningslinjerne for de af deres tjenesteydelser, som Pardot LLC er dataansvarlig for.

Hvorfor benytter vi Pardot?

Vi benytter Pardot som marketinganalysetjeneste til at vedligeholde, analysere og udvide vores webtilbud og marketingkommunikationen samt optimere websideindhold. Vi bruger disse data til at finde ud af, hvilke emner der er interessante for dig, f.eks. ved at tracke, hvilke links du klikker på. Vi benytter dataene til at forbedre vores service. For at beskytte brugere og partnere er det derudover muligt at opdage risici for bedrag og sikkerhedsbrist og i givet fald afværge disse. Frivilligt afgivne personoplysninger gemmes i første omgang i Pardot med henblik på at blive behandlet med Salesforce CRM-systemet med formål relateret til kontakt og/eller afsending af informationer. Salesforce registrerer eventuelt informationer om brugerne af virksomhedens websider ("website-navigationsdata") ved hjælp af almindelige værktøjer til dataregistrering, f.eks. cookies eller webbeacons. Disse website-navigationsdata indeholder generelle oplysninger fra din webbrowser (f.eks. browsertype og browsersprog). Website-navigationsdata bruges blandt andet til at stille vores virksomheds websider til rådighed og forbedre dem.

Cookies:

Salesforce / Pardot anvender både session-cookies og permanente cookies. Med brugen af cookies er det f.eks. muligt at genkende din browser. Cookies gemmes på brugerens computer og sendes derfra til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan altid slettes. Dette kan også gøres automatisk.  Derudover kan du altid deaktivere genereringen af pseudonymiserede brugsprofiler ved at konfigurere internetbrowseren sådan, at cookies fra domænet "pardot.com" ikke accepteres. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, er det evt. ikke alle hjemmesidens funktioner der fortsat kan benyttes til fulde.

Webbeacons:

Webbeacons er transparente elektroniske billeder, hvormed bestemte typer af informationer kan registreres på din computer, f.eks. cookies, tidspunktet for dit besøg på en bestemt webside forbundet med denne webbeacon og en beskrivelse af websiden, der er forbundet med denne webbeacon. Således kan Salesforce f.eks. placere webbeacons i marketing-e-mails, som orienterer virksomheden, når du klikker på et link i e-mailen, som fører dig hen til en af virksomhedens websider. Salesforce anvender webbeacons til at forbedre virksomhedens kvalitet og e-mailkommunikation. Ved hjælp af webbeacons eller en kombination af webbeacons og cookies indsamler Salesforce informationer om adfærden hos kunder og brugere på virksomhedswebsiderne samt om deres interaktion med virksomhedens e-mails. Derudover kan Salesforce benytte website-navigationsdata separat eller i kombination med andre informationer om kunder eller deltagere til at tilbyde personligt tilpassede oplysninger om virksomheden.

Påtvungen videregivelse:

Salesforce forbeholder sig ret til at anvende eller videregive leverede oplysninger, hvis dette er lovmæssigt påkrævet, eller virksomheden rimeligvis kan antage, at anvendelsen eller videregivelsen er nødvendig for at beskytte virksomhedens rettigheder og/eller for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med en retssag eller på grund af retslige procedurer.

Afsnit 23 – Hvide mærkater

MENNEKES gør MENNEKES-platformen til lokalisering af løsninger tilgængelig for forskellige virksomheder, hvilket gør det muligt for virksomhederne at bruge deres logo og deres påstande, såkaldt "hvide mærkater". For at undgå irritation skal udtrykkeligt påpeges, at alle indtastede kontaktoplysninger og brugsstatistik eksklusivt anvendes af MENNEKES, og kontaktoplysningerne anvendes af de MENNEKES-partnere, som brugeren valgte. Virksomheden, der anvender platformen for hvide mærkater, modtager ikke nogen personlige oplysninger fra brugerne.

Afslut 24 – Eksterne links

Dette websted indeholder også eksterne links. MENNEKES har ingen indflydelse på sådant indhold. På grund af dette påtager MENNEKES sig intet ansvar for sådant indhold. Desuden er den respektive udbyder ansvarlig for de opgivne oplysninger. På tidspunktet for sammenkædning bestod ingen lovmæssig overtrædelse. Efter meddelelse om en sådan overtrædelse vil MENNEKES øjeblikkeligt fjerne dette indhold.

 

Stand: 03/2023