Choose your country

MENNEKES

X-CONTACT®

X-CONTACT®: innovativ, enkelt, holdbar og sikkerhed

Ved stikanordninger er kontaktmuffer afgørende for kontaktforbindelsens kvalitet. Her gælder det om at opnå både en sikker kontaktforbindelse og en nem håndtering. Dette er lykkedes os med X-CONTACT® på en helt ny måde. Vores smarte kontaktmuffe-teknologi er indbygget ved alle koblinger i vores PowerTOP® Xtra-familie fra 16 til 125 A, ved vores vægstikdåser DUO i 16 og 32 A, ved vores væg- og monteringsstikdåser i 63 A samt ved vores kombinationsstikdåser, der indeholder de pågældende stikdåser.

Takket være en helt ny fremstillingsproces opnår X-CONTACT®-proppen elastiske egenskaber udelukkende i kraft af dets materialeegenskaber, uden at det er nødvendigt at anvende yderligere fjederelementer. Takket være X-CONTACT®-proppen form opnås en særlig sikker kontaktlukning.

Det specielle design af X-CONTACT® letter arbejdet med indsættelse og udtagning med op til 50 %. En fordel, der forenkler arbejdsprocesserne og øger sikkerheden, især ved høje elektriske strømme. Med X-CONTACT® tilbyder MENNEKES en sikker kontaktlukning samt nem håndtering på et nyt, tilsvarende højt niveau.

Men hvordan opnår X-CONTACT® disse fordele selv ved strømme på 63 A eller 125 A? Et blik ind i åbningen på en X-CONTACT®-prop afslører det intelligente funktionsprincip: Den X-formede slids og rille i indervæggen giver fire fordele ved det nye design: innovation, enkelhed, holdbarhed og sikkerhed. Vi kalder det X-princippet.

X-princippet: Nem håndtering kombineres med sikre tilslutninger.

Innovativ

Takket være de slidsede propper med deres elastiske materialeegenskaber er X-CONTACT® den mest enkle mekaniske løsning: Stikbenet udvider bare åbningen i den elastiske stikpropper, hvilket mindsker den nødvendige kraft til at tilslutte og afbryde stikket med op til 50 %.
X-CONTACT® – intelligent innovativ!

Enkelt

X-CONTACT® forenkler arbejdsprocesser i praksis. Tilslutningen er nemmere at håndtere sammenlignet med praktiske stikpropper.
X-CONTACT® – simpelt hen fremragende!

Holdbar

Selv i tilfælde, hvor stikket til- og frakobles hyppigt, er der ingen tegn på slitage, og propmaterialet forbliver udmattelsesmodstandsdygtig på lang sigt, selv efter hårdhændet håndtering. Takket være kvaliteten på de nye propper elimineres forurening og overfladekorrosion automatisk ved til- og frakobling.
X-CONTACT® – bæredygtig løsning!

Sikkerhed

Den lettere til- og frakobling giver en højere grad af sikkerhed i forbindelse med håndtering. Rillen i indervæggen sikrer i forbindelse med stikproppens elastiske materiale en sikker lukning af kontakten.
X-CONTACT® – dobbelt sikkerhed!

Forbedret håndtering.

Især med strømmene 125 A eller 63 A er de kræfter, der kræves for at til- og frakoble et konventionelt stik, meget høje. Disse forbindelser er ofte så træge, at der skal to personer til at afbryde forbindelsen. Dette forstyrrer ikke blot arbejdsprocessen, men er også en potentiel fare.

Især i forbindelse med erhvervsmæssige anvendelser skal stik og stikkontakter være robuste, men samtidig skal de også forenkle alle processer og gøre dem praktiske og sikre.

X-CONTACT® er perfekt egnet til disse krav. De slidsede X-CONTACT®-propper sikrer en bemærkelsesværdig smidig håndtering af stikbene uden at skulle overvinde høj modstand. De nødvendige indførings- og trækkræfter reduceres med op til 50 % i forhold til almindelige stikpropper.

Samtidigt ligger enkelheden i X-CONTACT®-proppens design og konstruktion, der kan modstå hårdhændet håndtering. Dette sikrer en nem håndtering af X-CONTACT® , og du behøver ikke at være bekymret for en sikker, konstant kontaktlukning i lang tid, fordi disse X-CONTACT®-fordele er bæredygtige i kraft af proppens slidstyrke.

Mindre kraft
Den innovative fremstillingsproces og det anvendte materiale sikrer proppens elasticitet. Som følge heraf reduceres den kraft, der er nødvendig for at til- og frakoble stikket, med op til 50 %. Dette kan nu håndteres af en enkel person – selv en 125 A-forbindelse!

Slids
Proppens overfladen viser åbningen, der i kraft af slidsen udvides af stikbenet. En effekt, der kun er mulig med denne nyskabelse fra MENNEKES.

Elastisk materiale
Stikbenet udvider den elastiske prop, når den indsættes.

Enorm styrke og kontaktholdbarhed.

Almindelige stikkoblinger til strømme på 63 A eller 125 A har altid været et kompromis mellem enkel håndtering og kontaktkvalitet. En enkel håndtering var kun mulig, hvis der blev gået på kompromis med kontaktkvaliteten og vice versa. På grund af de fysiske forhold syntes dette dilemma at være uundgåeligt. I kraft af de høje krav til temperaturmodstandsdygtighed og den ukomplicerede indsættelsesproces i bilbranchen har vi opnået en højere kontaktkvalitet og overfører den nu fra vores udvikling af bilbranchen til erhvervsmæssige anvendelser. Det, der allerede er etableret i e-mobilitetssektoren, anvendes nu også i vores industrielle stik og stikkontakter. Ud over fremstillingsteknologi af høj kvalitet er der også en anden vigtig formfaktor:

Indervæggene i de slidsede X-CONTACT®-propper har riller, der sidder vinkelret på forbindelsesretningen. Det elastiske materiale forbindes med denne indvendige rille og danner en meget fleksibel kontaktlukning. Selv ved hårdhændet håndtering – som i praksis snarere er reglen end undtagelsen – giver slids, elastisk materiale og rille tilsammen en sikker kontakt i alle situationer.

En lille vinkel, som takket være X-CONTACT®-designet næsten altid er til stede i forbindelsen mellem stik og stikkobling, kan på ingen måde beskadige propperne. Dertil kommer, at forbindelsen mellem det elastiske materiale og den rillede indervæg altid udgør en række af kontaktpunkter. Selv indsættelse og træk af stikket under belastning forringer ikke kontaktkvaliteten i stikkoblinger med X-CONTACT®.

Ved andet øjekast
Hvis du kigger ind i stikkoblingen eller stikforbindelsen udefra, vil du se, at de er forsynet med X-CONTACT®-propper.

Riller og slidser
Rillerne sikrer også den optimale kontakt, selv om stikket isættes i en skrå vinkel.

Indvendige riller
De supplerer det elastiske materiale optimalt for at opnå mere kontakt og mindre kraft på samme tid. Når som helst – selv når stikket til- og frakobles under belastning.

Pålidelig selv under de vanskeligste forhold.

X-princippet er innovativt, enkelt, holdbart og sikkert – det er ikke bare et løfte, men en kendsgerning. Men det er faktisk endnu bedre, fordi X-CONTACT®-propperne kan modstå de vanskeligeste forhold på grund af deres enkle, geniale funktionsprincip.

Samspillet mellem det elastiske materiale og rillen er ikke kun garanti for en sikker kontaktlukning, men har også den praktiske bivirkning, at eventuel forurening elimineres, når stikket til- og frakobles. Selv overfladekorrosion elimineres af X-CONTACT®-proppernes fjedervirkning.

Til de særligt rustudsatte omgivelser – f.eks. i forbindelse med irriterende kemiske stoffer som ammoniak – tilbyder vi de forniklede stikpropper med alle deres fordele.

Forurening
Alle aflejringer fjernes fra benet ved hjælp af rillerne i stikproppen. Dette sikrer en vedvarende jævn drift under de vanskeligste forhold.

Nikkelbelægning
Stikkoblinger og stikforbindelser med forniklede stikpropper sikrer maksimal modstandsdygtighed i aggressive miljøer. De kan modstå fugt, salt eller sur luft og aggressive gasser og dampe.

Modstandsdygtig
Rillernes rengøringsvirkning sikrer pålidelig driftssikkerhed på grund af lav kontaktopvarmning selv ved høje strømme og stærk forurening.

X-CONTACT® Video

Som specialister inden for stik og stikkontakter er MENNEKES kendt i hele verden for at sætte standarder. I de seneste år har vi beskæftiget os indgående med de gældende krav inden for e-mobilitet og bilbranchen. Vi har udnyttet den opnåede knowhow til at udvikle en helt ny stikprop-løsning til industrielle stikkoblinger og stikforbindelser: X-CONTACT®.

X-CONTACT®: Innovation indeni

Med X-CONTACT® sætter vi standarden for alle industrielle stikkoblinger og stikforbindelser. Derfor har vi implementeret dette nye teknologiske design i hele vores produktsortiment. Fremover vil alle MENNEKES-stikkoblinger og stikforbindelser til strømstyrker på 63 A og 125 A samt PowerTOP® Xtra--stikkoblinger 16 A og 32 A have en X-CONTACT®, hvilket betyder, at du vil kunne udnytte fordelene ved X-CONTACT® ved enhver anvendelse. Dette gælder for alle versioner af følgende produktgrupper: