Choose your country
MENNEKES

Beskyttelseslederkontakt, klokkeposition og stikfarver

Nominelle driftsspændinger over 50 V

Ved nominelle driftsspændinger over 50 V skal

  • stikket være udstyret med en beskyttelseslederkontakt med kontaktben og en beskyttelseskrave med jordkontakt
  • koblingen eller stikdåsen være udstyret med en beskyttelseslederkontakt med kontaktbøsning og en beskyttelseskrave med not.

Beskyttelseslederkontaktbenet på stikket har en større diameter end de andre (yderleder/nulleder)-kontaktben på stikket – og passer dermed kun i den dertil beregnede beskyttelseslederkontaktbøsning på koblinger eller stikdåser. Med denne fastlagte opbygning og den ligeledes faste placering af beskyttelseskravenot (må ikke ændres eller fjernes!) på stik og beskyttelseskrave-jordkontakt på kobling / stikdåse forhindres det, at der sker en forkert sammenstikning af stik og kobling / stikdåse og dermed – i tvivlstilfælde livsfarlige – forvekslinger ved spændinger og frekvenser.

Klokkeposition

Klokkepositionen viser beskyttelseslederkontaktens position på den spændingsførende side ved stikanordninger – på fotoet (foroven) står koblingens beskyttelseslederkontakt f.eks. på kl. 6.

Identifikationsfarverne for stikkene / stikfarverne (se grafik) signalerer den pågældende nominelle driftsspænding. De oftest fremstillede røde stik er f.eks. lavet til 380 til 480 V – trefasevekselspændingen (400 V) i Tyskland, sorte stik er lavet til industrinet, blå stik f.eks. til husholdningsapparater og camping, gule stik f.eks. til sikkerhedsspændingen på skibe og grønne stik bl.a. til byggemaskiner. 

Mærkning og placering af kontakter

På ombyggelige stik og stikkontakter skal kontakterne være mærket med symboler som følger:

  • Hvis der er tre faseledere, skal fasekontakterne mærkes med L1, L2, L3 eller 1, 2, 3; den neutrale kontakt (hvis den er til stede) skal mærkes med N, og jordkontakten skal mærkes med ⏚.
  • Hvis der er én faseleder, skal den spændingsførende pol L/+ markeres med et symbol ⏚ for jordkontakten, hvis det er relevant.

Kontaktrørene på dåser og stik med mærkespændinger over 50 V skal være anbragt med uret set forfra.

FAQs, teknisk support, kurser og fabriksbesøg

Har du flere spørgsmål til elektrotekniske temaer og vores stikanordninger? Så tag et kig på vores FAQ-side! Hvis du ikke finder svar her, står vores tekniske support klar til at hjælpe dig.

Har du brug for en mere udførlig indføring i vores stikanordninger, eller vil du gerne have et indblik i vores produktion i form af et værkstedsbesøg? Så kontakt vores kursusteam!