Choose your country

MENNEKES

Lavspænding

I henhold til standarden DIN EN/IEC 60449 betegner svagstrøm et område i lavspændingen, hvor grænseværdien på 50 V (ved vekselspænding) eller på 120 V (ved jævnstrøm) ikke overskrides. Stikanordninger op til 50 V behøver ingen beskyttelseslederkontakt, og her er klokkepositionerne heller ikke standardiseret.

 

Ved stikanordninger op til 50 V anvendes der ved koblinger og stikdåser, pga. den manglende beskyttelseslederkontakt, en jordnæse og en ekstra jordkontakt samt ved stik en not til hhv. jordkontakten og jordnæsen på beskyttelseskraven. Jordnæsen er altid placeret i klokkepositionen kl. 6. Jordkontakten er afhængigt af spændings- og frekvensværdien arrangeret i en klokkeposition iht. tabel 208 og 209 fra EN IEC 60309-2(se "yderligere informationer" nedenfor). Kontaktbøsninger på stikdåser og koblinger med nominelle driftsspændinger op til 50 V skal være arrangeret som vist i EN IEC 60309-2 via normblad 2-VIII (se grafik).

Clockface positions in accordance with EN IEC 60309-2:2023, table 210

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.

Placering af den mindre nøgleåbning for forskellige spændinger og frekvenser

Urskivepositioner i overensstemmelse med tabel 208 fra EN IEC 60309-2

Nominel driftsspænding V

Frekvens Hz

Urskiveposition i kilespor (hovedkilespor = klokken 6)

20 til 25

50 og 60

intet lille kilespor

40 til 50

50 og 60

12

20 til 25

og

40 til 50

100 til 200

300

400

> 400 til 500

jævnstrøm

 4

 2

 3

11

10

25

jævnstrøm*

8 * til bærbare elektriske inkubatorer - til brug med 12 V eller 24 V jævnstrømsspænding i ambulancer eller helikoptere.

 

Position 1 og 9 er reserveret til kommende standarder. Af hensyn til designet kan positionerne 5, 6 og 7 ikke benyttes.

Farvekodning

Hvis den nominelle driftsspænding angives ved hjælp af en farvekode ud over de obligatoriske mærkninger, skal farvekoden være i overensstemmelse med EN IEC 60309-1:2023:

Nominel driftsspænding

Farvekode

RAL*

20 til 25 V

violet

4001

40 til 50 V

hvid

7035

* RAL er bestemt af MENNEKES, da der ikke er nogen specifikation i EN 60309-1:1999.

Vælg det rette produkt her:

FAQs, teknisk support, kurser og fabriksbesøg

Har du flere spørgsmål til elektrotekniske temaer og vores stikanordninger? Så tag et kig på vores FAQ-side! Hvis du ikke finder svar her, står vores tekniske support klar til at hjælpe dig.

Har du brug for en mere udførlig indføring i vores stikanordninger, eller vil du gerne have et indblik i vores produktion i form af et værkstedsbesøg? Så kontakt vores kursusteam!

Clockface positions in accordance with table 103 taken from EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Rated operating voltage V

Frequency Hz

Clockface position of keyway (major keyway = 6 o´clock)

20 to 25

50 and 60

no minor keyway

40 to 50

50 and 60

12

20 to 25

and

40 to 50

100 to 200

300

400

Über 400 to 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * for portable electrical incubators – use with 12 V or 24 V direct-current voltage in ambulances or helicopters.

 

Positions 1 and 9 are reserved for future standards. For design reasons, positions 5, 6 and 7 are not available for use.

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.