Choose your country
MENNEKES

WEE-direktiv

Bortskaffelse af brugt udstyr

Som led i WEE-direktivet er vi som producent af elektroniske løsninger forpligtet til at tilbyde vores B2B-kunder gratis tilbagetagning og bortskaffelse af erhvervsmæssigt benyttet MENNEKES udstyr.

Hvis du er B2B-kunde/industri- og erhvervskunde og ønsker at tilbagelevere brugt MENNEKES udstyr til os og lade det bortskaffe gennem os, bedes du kontakte din MENNEKES kontaktpartner.

Sletning af personoplysninger på brugt udstyr

Bemærk: Personoplysninger, der findes i eller på det elektroniske udstyr, skal du på eget ansvar slette inden bortskaffelsen.

Vedr. symbolet med den "overstregede affaldsbeholder"

WEE-direktivet kræver, at vores elektrotekniske løsninger til B2B-kunder/industri- og erhvervskunder siden den 1. januar 2022 skal være mærket med et symbol med en "overstreget affaldsbeholder". Symbolet gør opmærksom på, at du skal bortskaffe det pågældende udstyr eller videregive det til bortskaffelse ved udløbet af dets levetid, adskilt fra usorteret kommunalt affald/husholdningsaffald. 

Afleveringsmuligheder for private husholdninger

Hvis du er B2C-kunde/privat slutkunde, kan du som hidtil aflevere brugt, ikke-industrielt benyttet MENNEKES udstyr gratis hos den kommunale affaldshåndtering eller i detailhandlen og derigennem få det bortskaffet.